وبلاگ احمد پوری

وبلاگ شخصی احمد پوری

شعری از نرودا با متن انگلیسی آن

پیشنهاد دوست عزیزی بود که دو سه شعر از مجموعه ” هوا را از من بگیر، خنده ات را نه” را با متن انگلیسی آن ها که شعر ها از روی آن برگردانه شده در وبلاگم درج کنم به امید پیشنهاد ها و نظرها. بد نیست می شود هر از چند گاهی این کار را کرد و نظر عزیزان راشنید. دست به نقداین هم یک  شعر از پابلو نرودا از مجموعه ای که نام بردم و متن انگلیسی آن .

 

 باد در جزیره

 

باد اسب است:

گوش کن چگونه می تازد

از میان دریا، میان آسمان.

 

می خواهد مرا با خود ببرد: گوش کن

چگونه دنیا را به زیر سم دارد

برای بردن من.

 

مرا در میان بازوانت پنهان کن

تنها یک امشب،

آنگاه که باران

دهان های بیشمارش را

بر سینه دریا و زمین می شکند

 

گوش کن چگونه باد

چهار نعل می تازد

برای بردن من.

 

با پیشانی ات بر پیشانی ام

دهانت بر دهانم

تن مان گره خورده

به عشقی که ما را سر می کشد

بگذار باد بگذرد

و مرا با خود نبرد.

 

بگذار باد بگذرد

با تاجی از کف دریا،

بگذار مرا بخواند و مرا بجوید

زمانی که آرام آرام فرو می روم

در چشمان درشت تو ،

و تنها یک امشب

در آن ها آرام می گیرم عشق من.

 

WIND ON THE ISLAND

 :The wind is a horse

hear how he runs

through the sea, through the sky

 

He wants to take me : Listen

how he roves the world

.to take me far away

 

Hide me in your arms

,just for this night

while the rain breaks against sea and earth

.its innumerable mouth 

,With your brow on my brow

,with your mouth on my mouth

our bodies tied

,to the love that consumes us

let the wind pass

.and not take me away

 

Let the wind rush

.crowned with foam

let it call to me and seek me

galloping in the shadow

while I, sunk

beneath your big eyes

just for this night

.shall rest, my love

   + احمد پوری ; ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۱٦
comment نظرات ()